Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 3
Năm 2022 : 1.067
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Kim Nhung
Giáo viên Nguyễn Thị Kim Nhung
Ngày tháng năm sinh 16/11/1986
Giới tính Nữ
Trình độ Cao đẳng
Thuộc về bộ phận Tổ chuyên môn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.